Külmkambrid, jahelaod, säilituskambrid, külmutuskambrid

Külmkambrid, jahelaod või säilituskambrid – nende jahutamiseks/külmutamiseks kasutatakse kas kaudset või otsest külmutussüs­tee­mid. Kaudse külmutussüsteemi puhul objektil on paigal­datud õhujahutid, millistes ringleb madalatemperatuuriline külmakandja. Tavaliselt see on vee-glükooli segu.

Külmkambrid, jahelaod, säilituskambrid, külmutuskambrid, külmaod, kiirkülmutid.

 

Otsese külmutussüsteemi puhul objektil on paigaldatud külmutussüsteemi aurustid, millistes keeb külmutusagens väliskesk­kon­nast saadava soo­juse mõjul. Otsene külmutussüsteem nimetatakse ka otseaurustumissüsteemiks.

Iga pakkumise koostamiseks peab täpsustama: objekti temperatuuri režiimid, soojuskoormused, soojustuse klass, produktide liik, kogus ja vahetatavus jne. Meil on olemas kindel ja lihtne lähteandmete vorm, mille klient saab nii ise, kui ka meie juures täita. Kui Teil tekib külmkambri või jahelao süsteemi välja ehitamise pakkumise vajadus, palun võtke meiega ühendust. Meie projekteerimisosakond saab kindlasti abiks olla.

MEIE TEGELEME:

Külmkambrid, sügavkülmkambrid, säilituskambrid, jahelaod – seadmete projekteerimine, müük, paigaldus, remont ja hooldus.

Teostame:

 • Külmutusseadmete paigaldus, remont, käivitus ja seadistamine
 • Kompressorite (kolb, kruvi, spiraal, rootor, tsentrifugaal) remont ja vahetus
 • Soojusvahetite (plaat, kesttoru, ribitoru, siugtoru) remont ja vahetus
 • Külmaagensi ja õli analüüs, vahetus ja utiliseerimine
 • Kondensaatorite, dry-coolerite ja aurustite remont ja vahetus
 • Ressiivrid, vaheanumad, pumbad ja muud külmutusseadmete komponendid – remont, vahetus, paigaldus
 • Külmutusseadmete torude ja armatuuri remont, vahetus Lekke kontroll, otsing ja kõrvaldamine
 • Süsteemide hooldus
 • Suurköögiseadmete remont ja hooldus
 • Jäämasinate remont ja hooldus
 • Restoraani- ja baariseadmete remont ja hooldus