CO2 külmaseadmed ja soojuspumbad

CO2 külmutusseadmed ja soojuspumbad: uus disain, parem kasutegur ja töökindlus, efektiivsus ja keskkonnasõbralikkus. Pakume külmutus- ja soojuspumpseadmete lahendusi, kus külmaaineks on CO2 ehk R744

Miks CO2 (R744) ?
  • R744 on looduslik, mittepõlev ja mitteplahvatav inertne gaas. Võrreldes teiste külmutusagensitega, omab R744 suurt külmatootlikkust ehk energeetiliselt on väga efektiivne.
  • Süsteemidel, mis töötavad R744 peal, on kõrge kasutegur (COP).
  • Väiksed rõhukaod ja sellega ka väiksed temperatuuride langused soojusvahetites.
  • Kompressoritel on suur kasutegur ja kõrge töökindlus.
  • Väga kõrge kasutegur soojusvahetuse protsessides kondensaatoris ja aurustis.
  • R744 ei kahanda osoonikihti ja on väga madala kasvuhoone efekti potentsiaaliga (ODP=0, GWP=1), puuduvad selle agensi kasutuse piirangud. Kylmtek OÜ pakub:
  • R744 ehk CO2 külmutusseadmete paigaldust, projekteerimist ja müüki
  • R744 ehk CO2 soojuspumpade paigaldust, projekteerimist ja müüki