Laevade külmaseadmed

Laevade külmutusseadmed – nende tähtsust merenduses ei saa alahinnata.

Laevade külmutusseadmed

See ei ole mitte ainult mereveosed külmutuslaevadega ja kiiresti rikneva toidukauba säilitamine sadama ladudes külmutusagregaatide abil, vaid ka vajalike klimaatiliste tingimuste tagamine reisijate transpordil ning toiduainete säilitamiseks laevas. Nagu igas tehnilises aspektis nii ka külmutusseadmel omab suurt tähtsust töökindlus, kõrge efektiivsus, kasutegur, ning keskkonnasõbralikkus.

Külmutusseadmed on rasked soojustransformatsiooni seadmed. See on tehnika, millele on esitatud erilised ekspluatatsiooni nõuded, eriti laevade külmutusseadmete puhul.

KYLMTEK OÜ PAKUB:
  • Seadmete paigaldus, remont, käivitus ja seadistamine
  • Kompressorite (kolb, kruvi, spiraal, rootor, tsentrifugaal) remont ja vahetus
  • Soojusvahetite (plaat, kesttoru, ribitoru, siugtoru) remont ja vahetus
  • Külmaagensi ja õli analüüs, vahetus ja utiliseerimine
  • Ressiivrid, vaheanumad, pumbad ja muud külmutusseadmete komponendid – remont, vahetus, paigaldus
  • Külmutusseadmete torude ja armatuuri remont, vahetus, paigaldus
  • Lekke kontroll, lekke otsing ja kõrvaldamine
  • Süsteemide hooldus