Refpro OÜ

Avaleht » Kasulikku. Külmaseadmete paigaldamine

Kasulikku. Külmaseadmete paigaldamine

Inimeste elu lahutamatuks osaks on juba pikka aega olnud kunstliku külma tekitamise seadmed. Külma tootmise seadmed on asendamatud paljudes kaubandusharudes, sest nende abil saab oluliselt pikendada toidukaupade, meditsiinipreparaatide, kosmeetikatoodete jm säilitusaegasid.

Külmaseadmete turul valitseb nüüdisajal suur konkurents, sellepärast on nõuded seadmete kvaliteedile ja paigaldusele ranged. Külmaseadmete professionaalne paigaldus tagab seadmete pika kasutuskestuse ja tõrgeteta töö. Sellest tulenevalt on tööstusliku või kaubandusliku külmutusseadme tarnija valimisel soovitatav kohe kokku leppida ka selle sobiva seadmemudeli paigalduses.

Paigaldamise esimeseks etapiks on seadme paigalduskoha kindlaksmääramine. Paigaldusruum peab olema kuiv ja õhutemperatuur ei tohi olla liiga kõrge. Kui ruumi on ette nähtud soojusallikas, siis peab selle ja külmkambri vahekaugus olema vähemalt 2 m. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et kondensaatorile peab kogu aeg olema tagatud värske õhu juurdevool. Seetõttu ei tohi külmaseadet paigutada tihedalt vastu seina. Nende vahele peab jääma vähemalt 0,2 m laiune vahe.

Üldise reeglina tuleb seadmete paigaldamisel alati järgida tootja juhiseid ja soovitusi. Külmriiulitele müügisaalis asukohta valides ei tohi unustada, et poekülastajad ja personal peavad saama vabalt liikuda.

Külmaseadmete töötamisega kaasneb tavaliselt vibratsioon ja müra. Nende nähtuste minimeerimiseks paigaldatakse seadmed spetsiaalsele alusele, mis summutab vibratsiooni ja vähendab müra.

Külmutusseadmestiku tootjad on paigaldustööde lihtsustamise eesmärgil hakanud teatud sõlmesid spetsiaalsete raamide või ühendustugede abil kokku monteerima. Sel viisil valmistatud seadmed näevad välja seadmestiku osana või kujutavad endast terviklikku seadet.

Üheks keerulisemaks ülesandeks seadmete sõlmedeks koondamisel on elektrimootori ja kompressori ühendamine, samuti süsteemi hermetiseerimine. Kõiki eespool nimetatud töid teevad ettevõtetes asjakohase kvalifikatsiooniga spetsialistid ja kõik valmistatud tooted läbivad range kontrolli.

Külmutusseadmestiku komponente saab omavahel kombineerida erineval viisil. Olenevalt sellest, millised sõlmed on ühisele raamile paigaldatud, eristatakse järgmist liiki agregaate:

  • kompressoragregaadid – ühisele raamile on paigutatud elektrimootor ja kompressor. Sellist kombinatsiooni kasutatakse nii statsionaarsetel kui ka teisaldatavatel seadmetel, millel ei ole jäika alust ega vundamenti
  • kompressor-kondensaatoragregaadid – raam ühendab selliseid sõlmesid, nagu elektrimootor, kompressor, kondensaator ja juhtplokk, ning abiseadmeid (nt õlieraldi)
  • aurusti-regulaatoragregaadid – ühele raamile on paigaldatud aurusti, soojusvaheti, survepaak, reguleerimisseadmete plokk. Sellist konstruktsioonivarianti kasutatakse kõige sagedamini külmutusagregaatides, mis töötavad freooniga. Kui selline seadmestik ühendada kompressor-kondensaatorseadmega, saame tervikliku külmutusseadme
  • aurusti-kondensaatoriagregaat – aurusti, soojusvaheti, kondensaator, juhtplokk, sulgarmatuur, filter – kõik need sõlmed on paigutatud ühisele raamile.

Kõigi ülalloetletud seadmekomplektide kohta kehtivad kindlad nõuded, mis on seotud kompaktsete mõõtmete, paigaldus- ja lahtimonteerimistööde lihtsuse ja remondi mugavusega.

Meie valime targad lahendused

Shopping Cart
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.